PROJEKCIJA VIDEO-RADOVA „U NISKOM LETU“ PRED TREBINJSKOM PUBLIKOM

U bioskopu Kulturnog centra Trebinje večeras je počela serija projekcija video-radova i video-dokumentacije performansa (2005-2021) pod nazivom „U niskom letu“ autora Mladena Miljanovića, akademskog slikara iz Banjaluke.

Trebinjska publika će i naredne tri večeri, do 15. septembra, biti u prilici da se kroz ukupno dvadeset video-radova upozna sa kompletnom videografijom ovog umjetnika, koja se kreće od njegovih prvih studentskih radova pa sve do posljednjih ostvarenja i kratkih filmova koji su prikazivani u domaćim i svjetskim muzejima i na filmskim festivalima.

Kroz različit opus video-radova večeras su prikazani Miljanovićevi prvi radovi te vrste, nastali u periodu od 2006. do 2008. godine.

„Ovo što smo vidjeli večeras su radovi nastali u video-formi, ali su bazirani ne samo na snimcima kamere nego i na animacijama, na tipografskim rješenjima, na radovima koji su dokumentacija performansa bilo u video-smislu, kao što je to ‘Krčenje vojničkog spomenika’ ili u smislu niza fotografija, kao što je rad ‘Služim umjetnosti’“, kazao je Mladen Miljanović.

Smatra da je danas video-umjetnost mnogo više zastupljena nego 2006. godine, kada je on počinjao da se bavi videom kao medijem:

„Danas je video-umjetnost neizbježna u muzejskim i galerijskim postavkama, prihvaćena je u potpunosti kao komponetna artefakta za zbirke, a u to vrijeme paradigma slike i skupture bila je dominantna. Danas studenti kroz edukaciju na akademijama imaju predmete koji se bave samo video-umjetnošću, pokretnom slikom i animacijom. Edukacija u okviru obrazovnog sistema je nužna da bismo na sceni imali obrazovane i artikulisane umjetnike koji će se baviti medijem videa“.

Kulturni centar Trebinje organizovao je projekciju video-radova „U niskom letu” Mladena Miljanovića u okviru manifestacije „Trebinjsko kulturno ljeto“.

Duška Đajić

Foto: Jovan Vidaković