ЈОВАН ДУЧИЋ

Јован Дучић се сматра најзначајнијим пјесником српског модернизма и најзначајнијим лиричарем златног доба српске књижевности….