DUHOVNOST – NAJMOĆNIJI POKRETAČ ZDRAVOG ŽIVOTA

Kaleb Kispe, lajf kouč holističkog pristupa zdravlju, večeras je u galeriji Kulturnog centra Trebinje govorio o vezi između duhovnosti i zdravlja.

Cilj večerašnjeg predavanja je bio razumjeti uticaj duhovnosti na naše cjelokupno zdravlje. Kaleb Kispe je rekao da je pojedinac više od proste sume sopstvenih dijelova i njegove probleme treba posmatrati u širem kontekstu.

Kao najvažniji princip zdravog života, Kispe je istakao zdravu duhovnost. Duhovnost je način da pronađemo svoj unutrašnji mir i smisao života. To je stanje svijesti u kojem se čovjek predaje prepoznavanju i razvijanju vlastitog duha. Ona može biti, ali ne obavezno, povezana sa religijskom posvećenošću bogu.

 

„Duhovnost je ključ našeg cjelokupnog zdravlja. Obezbjeđuje nam bolje psihološko zdravlje, bolje upravljanje emocijama, veću emocionalnu inteligenciju (sposobnost samorazumijevanja, samokontrole, samouvjerenost i sposobnost empatije), te duži životni vijek“,  rekao je Kaleb Kispe. On je dodao da bi svi trebalo da brinemo o svom duhovnom zdravlju jer je to prvi korak u ostvarenju svih naših ciljeva u životu.

 

Večerašnje predavanje je bilo uvod u niz predavanja koja će uslijediti u drugoj polovini septembra.

 

Duška Đajić