Manastir Zagrađe, zadužbina hercega Stefana Vukčića Kosače, izgrađen je u prvoj polovini 15. vijeka iznad sastavaka rijeka Pive i Tare, u središtu drevne srpske oblasti Huma.

Crkva manastira Zagrađe posvećena je rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Manastir se nalazi na otprilike pola puta od srednjovjekovnog utvrđenog grada Sokola i Šćepan Polja – mjesta koje se pod toponimom Međurječje prvi put pominje još u izvještajima vizantijskih hroničara iz 10. vijeka.

Ktitor manastira Herceg Stefan (1404-1466) bio je unuk poznatog vojvode Vlatka Hranića Vukovića, koji je kao vojskovođa na čelu vojske kralja Tvrtka učestvovao u Kosovskom boju.

Ova crkva je u arhitektonskom smislu, u osnovi izraz nadahnuća raškom školom graditeljstva koja sobom predstavlja dokazanu uspješnu kombinaciju istočne i zapadne crkvene arhitekture, na njoj je primjetan i kontinuitet tih stremljenja, uklopljenih na takav način da budu u funkciji pravoslavno-hrišćanskog bogosluženja.

Ovđe treba napomenuti izvanredna statička rješenja, koja su omogućila da crkva ostane pod svojom kupolom skoro 600 godina, iako je olovni pokrivač sa nje skinut odmah po dolasku Turaka, da bi njime bila pokrivena tada novoizgrađena Aladža džamija u Foči.

no images were found

Latitude: 43.345257 | Longitude: 18.853551