ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАЈЛА

Фото:Јован Видаковић

У цркви је сачуван квалитетно-скроман, али, у исто вријеме, један од најоригиналнијих фреско–ансамбла у Херцеговини. Посебно је интересантан рад једног од мајстора који слика стојеће фигуре у првој зони и неке композиције у вишим зонама као што је Успење на западном зиду. Нема прецизних података о њеној градњи и сликарству, а претпоставља се да је саграђена крајем 16. или почетком 17. вијека.

Не зна се ни тачан датум ни име мајстора који су у овој цркви радили фреске. Аналогије овог живописа са сликарством у црквама у Црној Гори односно на Петровићима, у Велимљу и Грахову недалеко од Аранђелова, упућују на претпоставку о постојању једне сликарске школе или групе која је осликавала наведене цркве у Црној Гори, уз саму границу са Херцеговином.

Живопис у Петровићима је осликан 1604. године те се овај у Аранђелову датира почетком 17. вијека. Фреске у Аранђелову је радио главни мајстор, али и његов помоћник који је сликао готово једнобојно, сиве и здепасте фигуре. Ова црква вјероватно је настала на претходној сакралној грађевини на шта указују старији артефакти уграђени у цркву као и доста старија некропола стећака.

Посљедњим археолошким ископавањима која су пратила рестаураторске радове у цркви откривени су старији археолошки слојеви који потврђују постојање старијег култног мјеста испод храма у Аранђелову. У непосредној близини цркве налази се некропола са 76 стећака (20 плоча и 56 сандука) који су дијелом оштећени, утонули или уграђени у темеље цркве. На једном камену, уграђеном у довратак излаза из нартекса урезан је натпис који указује да је ту сахрањен жупан Kрња.

Црква је једнобродна са полукружном апсидом на источној страни и припратом на западној. Зидови припрате на сјеверној и јужној старни леже на стећцима, а унутар ње су сачувана два стећка која служе као клупе за сједање. Црква је засведена по дужини полуобличастим сводом. На западном зиду је подигнут “звоник на преслицу”.

Црква светог арханђела Михаила, у амбијенту гробља, у близини ријеке Сушице, дио је изузетног пејзажа, има посебан значај за проучавање средњевјековног живописа и сакралне архитектуре 16. и 17. вијека и национални је споменик Босне и Херцеговине.

Фото:Јован Видаковић