11.08.2017 godine u 20.30

Galerija KC

Revnosno fotografišući 365 +1 dan, Jovan Vidaković je uspio da na sebi svojstven način vrlo uspješno reinterpretira ovaj koncept kojem fotografi nerjetko pribjegavaju oštreći sopstvenu kreativnost, te pokušavajuči da pronađu umjetnost i u najobičnijim momentima sopstvene svakodnevinice. Sagledavajući cjelokupni opus ovoga projekta, Vidakovič uspjeva da secira ne samo momente sopstvenog mikro kosmosa, već i događaje koji su uticali na živote šire zajednice što je rezultovalo jednim dokumentarnim kvalitetom koji na momente nasmije, upozori ili navede na razmisljanje.

Poznavaoci Vidakovićevog fotografskog opusa složiće se da autor možda i ponajbolje snalazi u žanru pozorišne fotografije. Koristeći ulicu kao svojevrsni teatar na otvorenom, autor nam svojim radovima pokazuje da se uspješno prilagođava svakodnevnom, nerežiranom momentu, preobražavajući se u hroničara nerjetko vizuelizirajući esenciju konkretnog trenutka.  Kadrovi koji se smjenjuju pred našim očima, rađeni u crno-bijeloj ili kolor tehnici, donose više različitih fotografskih žanrova među kojima se mogu izdvojiti oni sa jasnim karakteristikama pejzažne, arhitektonske, dokumentarne, ulične, pozorišne fotografije.

Teško je ne primjetiti da motivi Trebinja dominiraju većinom kadrova. Vidaković, svojim djelimično autsajderskim pogledom na ovaj grad uspjeva da pronađe i zabilježi neke nove perspekive nebrojano puta fotografisanih motiva,  tjerajući nas da iznova upoznamo i na savim nov način doživimo ovaj grad. Njegove crno-bijele fotografije, često vođene načelima minimalizma pri kadriranju znaju stvoriti posebnu dramaturgiju i napetost, sublimirajuči neke od kvaliteta Noir fotografije.

Socijalne mreže su sve više dio naših života i upravo uz njihovu pomoć fotografski projekti ovoga tipa dobijaju svoju punu dimenziju i značenje omogućavajući direktan i brz dijalog između fotografa i posmatrača. Čovjekova fascinacija fotografijom je dugotrajana, a socijalne platforme kakve su Fejzbuk ili Instagram omogućavaju instant konzumiranje fotografija. Sudeći po predstavljenim fotografijama, ali i odjeku koji je projekat imao, možemo zaključiti da se autor uspješno snašao u ovom, poprilično zahtjevnom zadatku, a da oscilacija u kvalitetu izbora motiva, ako je uopšte i prisutna, nije negativno uticala na opšti pozitivan utisak posmatrača.

Ninoslav Ilić