У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНО ВИШЕ ПРЕДАВАЊА НА ТЕМУ „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА“

У оквиру седмог научног скупа „ Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља – генеза и перспективе развоја“, који се одржава у Културном центру Требиње, јуче је у послијеподневним часовима одржано више предавања.

На скупу је речено да је простор локалне самоуправе комплексан и носи бројне изазове и проблеме, које заједно морају рјешавати експерти из више струка, повезани тако да њихово дјеловање допринесе унапријеђењу квалитета живота у локалној заједници.

 

У том духу, реферати припремљени за овај скуп били су подијељени у четири велике цјелине:

– Изазови стратешког планирања одрживог развоја на локалном нивоу,

–  Демографско старење становништва југоисточне Европе са посебним акцентом на простор Републике Српске,

– Могућности просторне интеграције на примјеру потенцијалних прекограничних заштићених природних подручја Босне и Херцеговине и

– Скадарско језеро као фактор просторне интеграције Црне Горе и Албаније.

 

Према ријечима Мирослава Марића, предсједника Асоцијације просторних планера Србије, стручњаци из више научних области ће у наредна два дана путем бројних научних сесија да укажу на највеће проблеме са којима се сусреће локална заједница, те покушати да донесу закључке који ће помоћи у њиховом рјешавању.