ТЕОЛОГИЈА У ЈАВНОЈ СФЕРИ

Вишегласни хор “Свети Василије Острошки” и
пјевнички женски хор “Света Анастасија Српска”
Шести панел
Пети панел
Четврти панел
Трећи панел
ДРУГИ ПАНЕЛ
ОТВАРАЊЕ И ПРВИ ПАНЕЛ

Фото. Јован Видаковић