KULTURNI CENTAR TREBINJE DOBITNIK PRIZNANJA ZA NAJBOLJI POTEZ U TURIZMU BIH 2019

Kulturni centar Trebinje, po ocjeni portala Indikator.ba,  dobitnik je priznanja za najbolji potez u turizmu u BiH u sezoni ljeto 2019. godine.

Kulturnom centru Trebinje ovo priznanje dodijeljeno je za otvaranje revitalizovanog doka na rijeci Trebišnjici, sa kojeg je krajem juna ove godine zaplovilo deset obnovljenih tradicionalnih trebinjskih lađa.

Otvaranje doka na Trebišnjici i aktiviranje lađa dio su prekograničnog projekta  „Život na granici BiH / Crna Gora – stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“, čiji je nosilac Kulturni centar Trebinje.

Lađe, koje su svojevremeno bile atrakcija na Trebišnjici, po starim, autentičnim nacrtima napravio je Arif Čustović, a njihovim aktiviranjem proširena je turistička ponuda grada Trebinja.

Tokom ljetne turističke sezone portal Indikator.ba je na području cijele BiH registrovao 32 odluke, inicijative i akcije kompanija, lokalnih vlasti, turističkih i nevladinih organizacija, osmišljenih radi unapređenja i podizanja kvaliteta turizma, investiranja u nove objekte, plasiranja novog turističkog proizvoda, valorizacije prirodnih resursa i kulturno-istorijske baštine. Rezultati su objavljeni povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana turizma.

Kulturnom centru Trebinje priznanje je uručeno 25. oktobra na Sarajevskom festivalu turizma.

Realizacija projekta  „Život na granici BiH / Crna Gora – stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“  počela je u januaru 2017. godine. Projekat, ukupne vijednosti 330 hiljada evra, Evropska unija je finansirala sa 85%, a preostali iznos kofinansirali su Kulturni centar i Grad Trebinje, te Centar za kulturu Plužine.