“Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore – Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije “predstavljen na RTCG

U januaru ove godine počela je realizacija projekta “Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore – Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije “, koji u okviru IPA Projekta prekogranične saradnje finansira Evropska Unija, a sufinansiraju Grad Trebinje, Kulturni centar Trebinje i Centar za kulturu Plužine.

 
Nosilac , ovog značajnog projekta je Javna ustanova Kulturni centar Trebinje čiji partneri su Grad Trebinje, Udruženje građana “Centar za razvoj Hercegovine” i  udruženje “Home”, dok su projektni partneri u Crnoj Gori “Centar za kulturu Plužine”, “Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore i NVO “Ženska akcija”.
 
Cilj projekta je valorizacija brojnih kulturno – istorijskih spomenika na području Trebinja, Bileće, Nikšića i Plužina, s akcentom na stvaranje i promociju zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda , ohrabrivanjem partnerstva u kulturi i turizmu i obnavljanjem nepravedno zanemarene kulturne baštine u projektnim područjima.
 
Crna Gora, ovom projektu daje veliku medijsku pažnju o čemu svjedoči i nedavno emitovana polučasovna emisija posvećena projektu na Televiziji Crne Gore u kojoj su gostovali i partneri iz Trebinja.
 
Mapirano je po dvadeset  značajnih kulturno istorisjkih spomenika i lokacija u Crnoj Gori i BiH koji će zahvaljujući ovom projektu biti sačuvani od zaborava i kojima će biti data pažnja koja im po njihovom kulturno – istorijskom  značaju pripada.
 
U Crnoj Gori će, između ostalog, biti mapirana i dva mosta: Carev most u Nikšiću, koji je kralj Nikola otvorio davne 1894. godine i stari Rimski most na Moštanici  sagrađen u trećem vijeku.
 
U Trebinju i okolini će takođe biti mapirano više objekata koji će   dobiti  QR kod, i ukucavanjem na nekoj internetskoj mapi biće vidljiva kratka i interesantna priča o tom objektu.
 
Kako bi se kulturno – istorijski spomenici valorizovali na pravi način angažovani su eksperti iz više oblasti: arhitekture, istorije i arheologije.
 
Projektom je u našem gradu mapirano dvadeset lokacija a pomenućemo samo neke: dolapi na Trebišnjici, Petro-Pavlova pećina, manastir Dobrićevo, Arslanagića most…
 
 
 
Gostujući na TVCG, menadžer projekta, Miljan Vuković je između ostalog rekao:” Ideja za ovaj projekat je nastala u Trebinju, budući da Trebinje veđ duži niz godina bilježi turistički rast. Ono što je u turističkom smislu zapostavljeno je kulturno-istorijsko nasljeđe koje se u velokom obimu nalazi u Trebinju i Istočnoj Hercegovini. Sam podatak da se sedamdeset posto kulturno-istorijskog nasljeđa ili blaga Republike Srpske nalazi u Trebinju i Istočnoj Hercegovinije je sam po sebi fascinantan. Preko pedeset spomenika nalazi se pod zaštitom Agencije za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa BiH .Veći broj tih lokacija je u turitičkom smislu zapostavljen i nedovoljno iskorišćen”.

 
Ovaj projekat dobija na značaju i činjenicom da se sasvim slučajno uklopio u Evropsku godinu kulturnog nasljeđa sa sloganom “Naše nasljeđe: tamo gdje se prošlost susreće sa budiđnošću”.
 
 
Kako bi projekat:”Život na granici BiH i Crne Gore: Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije” bio prezentovan na adekvatan način i van granica regiona planirana je i izrada monografije. Ona će slikom i tekstom u potpunosti i na veoma profesionalan način obuhvatiti sve kulturno istorijske spomenike i lokacije predviđene projektom. Pored monografije biće snimljen i turistički video materijal o cijeloj prekograničnoj oblasti, a sve informacije o projektu biće dostupne na sajtu koji je u fazi izrade.
 
U narednom periodu u rijeku Trebišnjicu biće porinuto deset lađa, a obnoviće se i stari dokovi pa će naši sugrađani kao i turisti biti u prilici da vodenom rutom obiđu znamenitosti Trebinja.
Ovu aktivnost kao i porivanje lađa na rijeci Zeti provodiće Kulturni centar Trebinje.