ZAVRŠEN 7. NAUČNO – STRUČNI SKUP

 

Sedmi međunarodni naučno – stručni skup na kome je učestvovalo više od 200 eminentnih stručnjaka iz geografske i srodnih naučnih oblasti “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – geneza i perspektive prostornog razvoja” i “Memento Jevto Dedijer” završen je danas.

Ovaj za Trebinje izuzetno važan događaj ogranizovao je uz podršku Kulturnog centra grad Trebinje u saradnji sa Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Asocijacijom prostornih planera Srbije.
 
Veliki broj stručnjaka iz različitih naučno – istraživačkih i privrednih institucija učestvovao je u osam naučnih sesija koliko ih je na skupu održano. Prezentovani su brojni naučni radovi koji će u narednom periodu biti smjernica za razvoj i upravljanje na lokalnom nivou.