U KULTURNOM CENTRU TREBINJE ODRŽANA VIDEO PREZENTACIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA DUHOVNI CENTAR MRKONJIĆI


U pozorišnoj sali Kulturnog centara Trebinje, danas je u okviru simposiona Teologija u javnoj sferi održana video prezentacija glavnog projekta duhovnog centra Mrkonjići, rodnog sela Svetog Vasilija Ostroškog.
Autor ovog, za selo Mrkonjiće, grad Trebinje ali i cijelu Hercegovinu izuzetno važnog projekta je projektna kuća Kontura.
Jedinstveni kompleks u formi manastira je mnogobrojnoj  trebinjskoj publici  predstavio je član projektnog tima inžinjer Vladimir Samardžić.
Vlada Republike Srbije je za ovaj veliki projekat darovala 400.000 hiljada evra i u potpunosti ga je kao prioritetni projekat podržala Vlada Republike Srpske.