grid

JOVAN DUČIĆ

Јован Дучић се сматра најзначајнијим пјесником српског модернизма и најзначајнијим лиричарем златног доба српске књижевности. О години његовог рођења постоје...