Umjetnička Galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, April 2016.

Otvaranje izložbe: 1. April, Petak u 20.00 časova
“Na prostoru na kojem je ekonomija doživela krah, a društveni sistemi svoje preispitivanje, umetnost biva jedino preostalo mesto gde se prepliću sva moguća dešavanja. Svi poznati udari i potresi sa većim ili manjim uspehom zabeležene su kroz umetničke radove koji danas imaju sasvim novi smisao. Nije više bitno da li je u pitanju reprezentacija, original ili kopija, već se odgovara na pitanje: na koji način sebe vidimo unutar ubrzanog sveta i koliko bivamo humani u svetu koji svoju humanost sve više gubi? Umetnost tako dobija na značaju i započinje novo preispitivanje kroz digitalizaciju i nove medije. Sve to samo još više komplikuje dalje razumevanje onoga što se danas podrazumeva pod pojmom umetnosti. Zahvaljujući različitim pristupima imamo ostrva koja se jedna sa drugim dodiruju u nepreglednom arhipelagu. Umetnik je u takvoj preraspodeli snaga okrenut ka edukaciji i još boljem promišljanju i delovanju koje kroz ubrzanost i trenutak daju svemu osoben pečat.”
Izvod iz teksta za katalog “Savremena umjetnička scena Trebinja” autora Predraga Terzića
Organizacija i produkcija izložbe: Kulturni Centar Trebinje
Kustos: UGBIH
Tekstovi u katalogu: Predrag Terzić, Igor Bošnjak

Umjetnici: Milica Lojović, Miloš Vučićević, Nada Radović, Branko Milanović, Igor Bošnjak,
Nada Arnaut, Taida Jašarević Hefford, Jovanka Stanojević, Miljan Vuković, Anka Gardašević,
Sreten Milatović, Željka Momirov, Đorđe Arnaut, Marko Musović, Savo Peković, Ratko Vučinić