Rezultati konkursa za održavanje izložbi u galeriji Kulturnog centra Trebinje za 2023. godinu

Nakon pregleda prispjelog konkursnog materijala Komisija za izbor odlučila se za sljedeći izbor umjetnika i projekata u izlagačkoj 2023. godini:

  1. Miodrag Krkobabić, “Ništa lično”
  2. Zoran Graovac, Aleksandra Rakonjac, “Papirni eksperiment”
  3. INK fest, “ALLSTARS+SUPERNOVAE”
  4. Marko Musović, “Slika kao sopstvena množina”
  5. Koštana Banović, “Retrospektiva”
  6. Dušan Marković, “O povijanju ili kako vetar duva”
  7. Borjana Mrđa, “Dekorativna sopstva”
  8. Muzej Kozare i JU Kulturno-obrazovni centar Novi Grad, Izložba legata Zdravka Vajagića
  9. Branimir Karanović, “Fosilizacije”
  10. Pavle Kovač, “Kratke priče iz Indonezije”

Napomena: termini izložbi biće naknadno precizirani.