PREDSTAVLJEN ZBORNIK KLOBUK KROZ ISTORIJU

Prije dvije godine sastali su se naučnici na simpozijumu, kako bi razmjenili saznanja o starom gradu Klobuk, koji se još spominje u 11. vijeku u Ljetopisu popa Dukljanina. Sa tog simpozijuma izašlo je 10 naučnih radova i dva saopštenja. Naučniic kažu da je ovo izuzetno bitan zbornik za istoriju srpskog naroda, pod nazivom “Klobuk kroz istoriju.