POKLON IGRA PRVO PITANJE

Kao što smo i najavili, danas objavljujemo Poklon pitanje za sve koji žele da učestvuju u ovoj našoj Poklon igri. Radi podsjećanja, nakon dobijenog tačnog odgovora na prvo, postavićemo drugo pitanje, a onda i treće. Dobitnicima poklon uručujemo kada se kompletna Poklon igra završi, u prosotrijama Kulturnog centra, a tačan datum i vrijeme uručenja ćemo objaviti na kraju Poklon igre. Nagrada, za onog koji pošalje prvi tačan odgvor, na jedno od tri pitanja je besplatna godišnja ulaznica na predstave u Kulturnom centru. Za početak naše Poklon igre, postavljamo prvo pitanje:
1. Koliko je pozorišnih predstava odigralo se u trebinjskom Kulturnom centru tokom 2014. godine?
Vaše odgovore upisivačete u komentare, ispod ovog poklon pitanja, na portalu www.gradtrebinje.com,
Srećno!!!