J.U. Kulturni centar Trebinje

Trg palih boraca 1
89101  Trebinje

Tel. –  +387 70 311 555

e mail – kulturnicentartrebinje@gmail.com