Novi nastavni kadar Akademije predstavio svoj umjetnički rad

Na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, danas je otvorena izložba radova petoro novozaposlenih profesora ove visokoobrazovne ustanove – Momira Kneževića, Sava Pekovića, Anke Gardašević, Taide Jašarević i Đorđa Arnauta.

Otvarajući izložbu, Dragan Čihorić istoričar umjetnosti i viši asistent na trebinjskoj Akademiji likovnih umjetnosti je rekao da je ovo izuzetno važan trenutak za ovu ustanovu.

„Veliki je uspjeh da Akademija dobije pet zrelih umjetnika koji sudjeluju u punom pedagoškom procesu. S druge strane, Akademija je u umjetničkom smislu ostvarila korak naprijed, jer sa novim kolegama više nemamo gostujućih profesora, tako da smo na neki način zaokružili svoj pedagoški identitet i možemo da nastupamo kao neka vrsta autonomne cjeline unutar Univerziteta istočno Sarajevo“, naglasio je on.

Izložba je zbir različitih poetika u tematskom, medijskom, formalnom i svakom drugom smislu.

„Ova izložba treba da pokaže kako pet različitih poetika, važnih sa aspekta umjetničkih stvaranja, mogu da progovore jedinstvenim jezikom, koji je najveći dobitak našeg Fakulteta od danas“, istakao je Čihorić.

Jedan od novih profesora trebinjske Akademije Taida Jašarević, Akademiju likovnih umjetnosti studirala je u Sarajevu, a kao stipendista vlade Japana u toj državi je završila magistarske i doktorske studije.

Na današnjoj izložbi predstavila se dijelom radova nastalih u Japanu.

„Bavila sam se tematikom vode zbog njenog zanimljivog karaktera i teksture, a radovi su rađeni u tehnikama dubokog tiska, fotogravure i na japanskom papiru. Na moje veliko zadovoljstvo u Trebinju sam angažovana kao docent na odsjeku za grafiku, na predmetima grafičke tehnike i eksperimentalne grafike, s ciljem da studentima taj medij prikažemo u širem polju“, istakla je ona.

Anka Gardašević je novi profesor na predmetima fotografije na svim odsjecima trebinjske Akademije.

„Ono što radim uglavnom su fotokolaži, koje sam danas prikazala. Namjenski snimam određene elemente koje kolažiram u slike. To su ustvari istraživanja nekih mojih unutrašnjih stanja, koja ipak nisu lični doživljaj, nego više stavovi o životu uopšte, suštini bića, njegovog postojanja i nestajanja“, pojasnila je ona.

Nakon izložbe, održan je sastanak rektora i dekana sa svih fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo na kojem se govorilo o radu Univerziteta, školskom programu i mogućem uvođenju mjera štednje, u skladu sa opštim ekonomskim kretanjima, a kojima se, kako se čulo, neće ići na uštrb studenata, nastavnog kadra i kvaliteta nastave.

Izvor: Radio Trebinje