“Nova Zora“ čuva srpsku tradiciju

Iz štampe je izašao dvobroj časopisa za književnost i kulturu “Nova Zora”, za period zima-proljeće 2013/2014. koji na 450 stranica nastoji da očuva srpsku književnost i kulturu kao cjelinu, a koji ujedno obilježava i desetogodišnjicu postojanja.
Čitaoci će u ovom dvobroju moći da pročitaju veliki broj zanimljivih priloga od 60 autora, poznatih akademika, eminentnih prozaista i pjesnika, lingvista, istoričara književnosti i likovne umjetnosti, žurnalista i drugih autora sa prostora Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i šire.
“Pažnju čitalaca svakako će zaokupiti tekstovi naslovljeni događajima iz vremena Mlade Bosne, kao i oni posvećeni stogodišnjici Sarajevskog atentata, te NJegoševom odnosu prema srpskom jeziku, najljepše ljubavne poezije antike, kritički osvrti na jedanaest novih književnih djela, esejistički osvrti i slično”, navode u redakciji časopisa.
Dvobroj “Nove Zore” predstavlja i poetsko i prozno stvaralaštvo dvadesetak autora, a neizostavna rubrika je kulturna hronika istočne Hercegovine, u kojoj je dat osvrt na oko 70 ostvarenih programa kulturnog i duhovnog sadržaja u sedam opština ove regije i među Srbima u Mostaru, u periodu između dva broja.
Glavni i odgovorni urednik časopisa Radoslav Bratić istakao je da ovim dvobrojem redakcija simbolično obilježava deset godina neprekidnog izlaženja, te podsjetio da je prvi broj “Nove Zore” izašao iz štampe u proljeće 2004. godine, a pokrenuli su ga odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva / SPKD/ “Prosvjeta” u Bileći i Gacku.
Cilj je bio da se nastavi tradicija čuvene mostarske “Zore” koju su 1896. godine pokrenuli Šantić, Dučić, Ćorović i drugi napredni Srbi Mostara.
“Nova Zora” je za ovih deset godina obnoviteljskog izlaženja stasala u ugledni časopis, po mnogima najbolji na svekolikom srpskom kulturnom i duhovnom prostoru”, istakao je Bratić.
Dvobroj časopisa “Nova Zora” štampan je u štampariji “Ofsetpres” u Kraljevu u tiražu od 1.500 primjeraka, od kojih oko hiljadu, kao i do sada, odlazi na adrese prenumeranata, autora priloga, kulturnih i javnih radnika i ustanova kulture širom svijeta.
Predsjednik SPKD “Prosvjeta” u Bileći Nikola Asanović istakao je da će najnoviji broj “Nove Zore” biti prestavljen u okviru ovogodišnjih Ćorovićevih susreta proznih pisaca u Bileći i Naučnog skupa istoričara u Gacku koji se održavaju od 18. do 21. septembra.
Srna