Галерија Културног центра

13.06.2017 године

20 часова

Пројекат ТРАНСФЕРИ реализован од групе уметника / Жељка Момиров, Ђорђе Арнаут, Љубомир Вучинић, /, које везује дугогодишњи кохерентан ангажман у пољу ликовних уметности.

Кроз трансфериране експозиције на различитим,променљивим, позицијама, дају слику визибилитета који  говори о осећањима произашлим из општег стања кроз лични ракурс.

Значајне претходне референце које су аутори овог пројекта остварили као појединци је чињеница за одрживост и на колективном- вишем нивоу задатка. 

Разлике које иницира пројекат ТРАНСФЕРИ усмјерене су на форму истраживачког рада, путањама креативних принципа и покушаја чији крајњи продукти нису само артефакти, него и бележење позиције у временском  оквиру.