НАЈАВА: ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О КУЛТУРИ

Народна скупштина Републике Српске је на 24. сједници, одржаној 27. марта 2018. године, разматрала Нацрт закона о култури и одлучила да се исти упути на Јавну расправу из разлога што се наведеним законом уређују питања од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се нашире консултују заинтересовани субјекти.

 У складу с тим, Министарство просвјете и културе позива све заинтересоване установе, органе и организације, научне и стручне институције, као и сва физичка лица са подручја града Требиња да присуствују  Јавној расправи о Нацрту закона о култури који ће се одржати  у Културном центру Требиње у уторак,   17. априла 2018. са почетком  у 10.00 часова.

Током јавне расправе сви учесници моћи ће да се упознају са текстом Нацрта закона о култури и да дају своје приједлоге, сугестије и коментаре.