Најава: Изложба “Тачка опажања” Наде Арнаут

Изложба је конципирана кроз замисао да се фокус умјетничког рада постави на питање процеса његовог настанка, као битнијег феномена од његове материјалне појавности. Под умјетничким радом, подразумијевам рад у смислу менталног и физичког залагања. Умјетнички рад се не рефлектује у идеји готовог производа, односно његове појавности у материјалном смислу, већ у термодинамичком смислу (количина енергије пребачена из једног стања у друго), изузимајући економско значење (мјера обављеног посла, односно извршеног рада).