Najava: Izložba “Tačka opažanja” Nade Arnaut

Izložba je koncipirana kroz zamisao da se fokus umjetničkog rada postavi na pitanje procesa njegovog nastanka, kao bitnijeg fenomena od njegove materijalne pojavnosti. Pod umjetničkim radom, podrazumijevam rad u smislu mentalnog i fizičkog zalaganja. Umjetnički rad se ne reflektuje u ideji gotovog proizvoda, odnosno njegove pojavnosti u materijalnom smislu, već u termodinamičkom smislu (količina energije prebačena iz jednog stanja u drugo), izuzimajući ekonomsko značenje (mjera obavljenog posla, odnosno izvršenog rada).