“MINISTARKA” PRVA NA FESTIVALU U KONJICU

Gradsko pozoriše Kulturnog centra Trebinje u samo par dana na dva festivala osvojili su prestižne nagrade. Na festivalu u Travniku, mlade glumice Milica Milošević i Stefana Petković ocvojili su nagrade za glumačke kreacije. U Konjicu je “Ministarka”, progalšena najboljom predstavom na ovom festivalu. Ovo je značajan uspjeh mladih trebinjskih glumaca na čelu sa rediteljem Željkom Miloševićem i asistentom Vladanom Popovićem. Da je i u Travniku “Ministarka” bila veoma zapažena, govori poziv Centra za dramski odgoj BiH trebinjskom Gradskom pozorištu da u njihovoj organizaciji gostuju u Mostaru. Vjerujemo da će trebinjska “Ministarka” uskoro se predstaviti i u drugim mjestima bivše Jugoslavije, pošto postoje određne najave da će s eto desiti.

Članovi Gradskog pozorišta u predstavi “Ministarka” su: Milica Milošević, Igor Rončević, Katarina Ćorović, Filip Anđelić, Sara Kolak, Sara Popadić, Mitar Milićević, Stefana Petković, David Popadić, Maja Tarailo, Anastasja Andrić i Marko Šekarić.

N. K.

https://www.youtube.com/watch?v=NJh9bkgM0-Y