Foto:Jovan Vidaković

Pivski manastir i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice sagradio je Mitropolit Hercegovački, Makarije Sokolović, Patrijarh Srpski. Podignuta je na mjestu gde je i ranije postojala crkva posvećena Uspenju Bogorodice. Pivski manastir je sagrađen ubrzo pošto je Patrijarh Makarije Sokolović obnovio Pećku Patrijaršiju, uz pomoć svog brata, velikog vezira Mehmeda Sokolovića.

Radovi na Manastiru rađeni su u tri navrata: zidanje 1573 -1586, slikanje fresaka u glavnom dijelu hrama 1604 -1605, freska na svodu priprate 1604. i živopisanje ostatka priprate 1626.godine.

Ono što odmah privlači pažnju kod crkve jesu njene neuobičajeno velike dimenzije. Dužina crkve (sa oltarom) je 23 m, a širina 15m. Sa visinom svoda od oko 13 m, stvara u unutrašnjosti veoma veliki prostor. Upravo ovaj veliki unutrašnji prostor omogućio je da se crkva oslika sa čak 1260 metara kvadratnih fresaka. Ulazna crkvena vrata su po opisu iz 1937.godine bila izuzetno skupocjena i interesantna. Blistala su od nalijepljenih bijelih ploča, načinjenih od egzotičnog materijala – Slonove kosti.

Freske u manastiru Piva su najobimniji i jedan od najznačajnijih ansambala zidnog slikarstva nastalog po obnovi Pećke patrijaršije. U konhiapside je ogromna Bogorodica Platitera, ispod koje je Nebeska liturgija, Pričešće apostola, impozantna povorka arhijereja koju predvode sv. Vasilije Veliki i sv.Jovan Zlatousti.

Posebno mjesto među freskama u priprati zauzima Himna Bogorodičinog Akatista prikazana u 24 scjene na kojima su ispisani i citati iz Himne.

U Pivskom manastiru se čuva nekoliko svetih i čudotvornih moštiju: sveta ruka kralja Uroša Prvog Nemanjića, u oltaru đelovi moštiju sv. Grigorija Bogoslova, sv. Grigorija Jermenskog, sv. Sveštenomučenika Elevterija, kao i 11 djelova moštiju nepoznatog svetitelja. Takođe, u manastiru se nalazi i dio Časnog Krsta Gospodnjeg.

Manastir je prenijet 1982. godine zbog izgradnje hidrocentrale na rijeci Pivi.

no images were found

Foto:Jovan Vidaković