Ј.У. Културни центар Требиње

Трг палих бораца 1

89101  Требиње

Тeл. –  +387 70 311 555

kulturnicentartrebinje@gmail.com

Facebook
Instagram