JAVNI POZIV ZA ZA OTKUP DJELA LIKOVNE UMJETNOSTI U 2022. GODINI

Kulturni centar Trebinje podsjeća zainteresovane vizuelne umjetnike da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo javni poziv za otkup djela likovne umjetnosti u 2022. godini.

Javni poziv je objavljen na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net).

Zainteresovani vizuelni umjetnici mogu da dostave Kulturnom centru Trebinje prijedlog ponude za najviše jedno svoje djelo, nastalo u proteklih dvije godine.

U prilogu treba dostaviti:

  1. portfolio umjetnika, odnosno umjetnički radovi u formi kataloga, fotografija i video materijala na osnovu kojih se može utvrditi umjetnički kvalitet,
  2. reprodukciju ponuđenog rada,
  3. kataloške podatke (naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka)
  4. cijenu djela,
  5. kontakt (adresa, broj telefona, e-mail, veb sajt).

Ponude treba slati u elektronskoj formi na emejl: kulturnicentartrebinje@gmail.com sa naznakom “PREDLOG ZA KONKURS MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE”.

Komisija Kulturnog centra Trebinje će odabrati radove za Konkurs Ministarstva prosvjete i kulture za otkup djela likovne umjetnosti u 2022. godini.

Nakon odabira prijedlog će biti upućen Ministarstvu prosvjete i kulture na dalje razmatranje. Prilikom odabira prijedloga Komisija će voditi računa i o dosadašnjoj ostvarenoj saradnji umjetnika koji konkuriše sa Kulturnim centrom Trebinje.

Zainteresovani se mole da prilikom apliciranja dostave kompletnu traženu dokumentaciju, sa svim navedenim podacima, jer nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Podrazumijeva se da se vizuelni umjetnik koji konkuriše slaže sa svim odredbama datim i u javnom pozivu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za otkup djela likovne umjetnosti u 2022. godini.