Petak 25.avgust 20.00 časova

Galerija Kulturnog centra

Slike iz ciklusa “OGOLJENI” predstavljaju izdeformisane ljudske forme, siluete bez lika gdje se zanemaruje vidljivo i opipljivo i stavlja se akcenat na ono što nosimo duboko u sebi;

Pokušaj prodiranja u najdublje, najskrivenije tajne našeg bića, predstava nesvjesnog u nama, nečeg što se ne može opisati riječima , već jedino bojom i teksturom približiti posmatraču !?

Tanja Pikula rođena “76 godine u Mostaru .Diplomirala na Fakultetu Umjetnosti u Prištini u Klasi prof. Zorana Jovanovića-Dobrotina;

Član ULUIH_a “Milorad Ćorović”

Selektor Likovne kolonije “Gacko-Klinje”

Učestvovala na velikom broju kolektivnih izložbi, a realizovala je Devet samostalnih izložbi.

Živi i stvara u Gacku.