Интервју – фотограф Јован Видаковић(видео)

Размишљати фотографски

Фотографијом изражавамо своју креативност и маштовитост. Призор који је нама занимљив потребно је научити пренијети на фотографију Да бисмо разумјели или и израђивали умјетнички (лијепе) фотографије морамо се упознати са основним изражајним средствима фотографије. Фотографија може бити умјетничко дјело. Тек кад у потпуности схватимо изражајне могућности фотоапатара и фотографије – тек онда и то уз пуно вјежбе, креативне снаге и маште можемо стварати лијепу фотографију.

Ликовни језик фотографије је специфичан. Великим се дијелом поклапа са ликовним језиком сликарства, вајарства и архитектуре, али фотографија због своје специфичне технике израде сликовног материјала ипак има и неке властите појмове ликовног језика. Типични ликовни језик у сликарству чини: тачка, црта, боја, плоха,однос свјетла и сјене, тон, колоризам, симетрија, пропорција, ритам, простор и перспектива,те композиција, док су за фотографију специфични појмови: жариште и дубинска оштрина, оријентација слике, покрет фотоапарата или мотива, мотриште, ракурс и план. Сви споменути ликовни елементи спадају у тзв. психолошке ликовне елементе, дакле они дјелују на људску психу, у њој изазивајући различите утиске, импресије, подстичу најразличитије емоције, третирају на размишљање, анализу и синтезу и остале мисаоне процесе. Познајући ликовни језик, човјек може и комуницирати с ликовним дјелом, а ако је вјешт и маштовит, може и сам стварати умјетничка дјела.

Управо такав је и Јован Видаковић умјетнички фотограф.

Јован Видаковић,( умјетнички фотограф), рођен је 1983.г. у Сарајеву. Већ десет година се интензивно бави фотографијом. Члан је удружења Фото кино клуба Требиње. До сада је имао једну самосталну изложбу, а учествовао је и на неколико колективних. Добитник је више награда и похвала за фотографије. Живи и ствара  У Требињу.

Видаковић својим радом позива на дијалог, на емотивну експресију, на искорак у комуникацији са умјетничким дјелом  провоцирајући реакцију. На свој начин настоји укључити публику у активно учествовање у опажању дјела. Током 2016. спроводио је необичан пројекат под називом „365 плус један“.

Оно што је најинтересантније за овај ангажман јесте то да је умјетник стварао свакодневно, дакле, фотографије су стваране на свакодневном нивоу. Тражећи инспирацију из непосредне околине, третирајући је час са иронијом час са разумијевањем, стварајући тако дјелотвону умјетничку поруку. Богата колекција обилује различитим гранама почев од уличне, позоришне, потом пејзажне а стил који преферира је монохроматски (црно-бијела техника). Исте планира представити јавности односно организовати изложбу „365плус један“ радова настлих током овог занимљивог попдухвата.