Intervju – fotograf Jovan Vidaković(video)

Razmišljati fotografski

Fotografijom izražavamo svoju kreativnost i maštovitost. Prizor koji je nama zanimljiv potrebno je naučiti prenijeti na fotografiju Da bismo razumjeli ili i izrađivali umjetnički (lijepe) fotografije moramo se upoznati sa osnovnim izražajnim sredstvima fotografije. Fotografija može biti umjetničko djelo. Tek kad u potpunosti shvatimo izražajne mogućnosti fotoapatara i fotografije – tek onda i to uz puno vježbe, kreativne snage i mašte možemo stvarati lijepu fotografiju.

Likovni jezik fotografije je specifičan. Velikim se dijelom poklapa sa likovnim jezikom slikarstva, vajarstva i arhitekture, ali fotografija zbog svoje specifične tehnike izrade slikovnog materijala ipak ima i neke vlastite pojmove likovnog jezika. Tipični likovni jezik u slikarstvu čini: tačka, crta, boja, ploha,odnos svjetla i sjene, ton, kolorizam, simetrija, proporcija, ritam, prostor i perspektiva,te kompozicija, dok su za fotografiju specifični pojmovi: žarište i dubinska oštrina, orijentacija slike, pokret fotoaparata ili motiva, motrište, rakurs i plan. Svi spomenuti likovni elementi spadaju u tzv. psihološke likovne elemente, dakle oni djeluju na ljudsku psihu, u njoj izazivajući različite utiske, impresije, podstiču najrazličitije emocije, tretiraju na razmišljanje, analizu i sintezu i ostale misaone procese. Poznajući likovni jezik, čovjek može i komunicirati s likovnim djelom, a ako je vješt i maštovit, može i sam stvarati umjetnička djela.

Upravo takav je i Jovan Vidaković umjetnički fotograf.

Jovan Vidaković,( umjetnički fotograf), rođen je 1983.g. u Sarajevu. Već deset godina se intenzivno bavi fotografijom. Član je udruženja Foto kino kluba Trebinje. Do sada je imao jednu samostalnu izložbu, a učestvovao je i na nekoliko kolektivnih. Dobitnik je više nagrada i pohvala za fotografije. Živi i stvara  U Trebinju.

Vidaković svojim radom poziva na dijalog, na emotivnu ekspresiju, na iskorak u komunikaciji sa umjetničkim djelom  provocirajući reakciju. Na svoj način nastoji uključiti publiku u aktivno učestvovanje u opažanju djela. Tokom 2016. sprovodio je neobičan projekat pod nazivom „365 plus jedan“.

Ono što je najinteresantnije za ovaj angažman jeste to da je umjetnik stvarao svakodnevno, dakle, fotografije su stvarane na svakodnevnom nivou. Tražeći inspiraciju iz neposredne okoline, tretirajući je čas sa ironijom čas sa razumijevanjem, stvarajući tako djelotvonu umjetničku poruku. Bogata kolekcija obiluje različitim granama počev od ulične, pozorišne, potom pejzažne a stil koji preferira je monohromatski (crno-bijela tehnika). Iste planira predstaviti javnosti odnosno organizovati izložbu „365plus jedan“ radova nastlih tokom ovog zanimljivog popduhvata.