У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ТРЕБИЊЕ ПРИКАЗАН ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ „ГАРАВИЦЕ”

19.06.2024 | 22:00

Биоскоп Културног центра Требиње

Вечерас је у биоскопу Културног центра Требиње приказан документарни филм „Гаравице” аутора Драгана Радовића који говори о једном од највећих стратишта српског народа код Бихаћа, али и другим стратиштима у том дијелу Крајине током Другог свјетског рата.

Аутор Радовић је рекао да је рад на филму трајао претходне три године, прикупљено је више од три хиљаде докумената и интервјуисано двадесет седам свједока.

„Оно што је урађено у претходне три године истраживања умногоме превазилази један документарни филм зато што је прикупљено мноштво докумената из бројних архива, који су до сада непознати јавности и нису нигдје били објављени. Велики посао је био и пронаћи стратишта српског народа у Бихаћкој крајини која су остала забачена и заборављена”, казао је Радовић.

Професор историје Дејан Шкриван сматра да је наша обавеза да успоставимо културу сјећања, а то се постиже управо пројекцијом оваквих филмова и писањем историјских романа:

„Размјере и бруталност тих злочина сваког разумног наводе на питање зашто су се десили и шта можемо урадити да се они више не дешавају. Крајем рата наше жртве су по други пут осуђене на заборав, а и заборав је злочин. Филм ‘Гаравице’, који говори о нашим жртвама, један је од начина да их отргнемо од заборава”.

Пројекцију документарног филма „Гаравице” организовали су Задужбина Кнез Мирослав Хумски, фондација „Заборављени коријени” и Културни центар Требиње.

***

Tonight in the cinema hall of Cultural Centre Trebinje was presented a documentary “Garavice” authored by Dragan Radovic, that speaks about one of the largest scaffolds of Serbian people near Bihac, and also about other scaffolds in that part of Krajina during the Second World War.

Author Radovic said that work on the film lasted for the past three years, it was gathered more than three thousand documents and was interviewed 27 witnesses.

“What was done in the last three years of research exceeds one documentary because it was gathered a lot of documents from numerous archives, that were unknown to public and were not published. Hard work was also finding scaffolds of Serbian people in Bihac that remained abandoned and forgotten” said Radovic.

History professor Dejan Skrivan thinks that it is our commitment to establish a culture of memory, and that that is achieved with projection of this kind of movies and writing history novels:

“Proportions and brutality of these crimes makes every reasonable person to question why did they happen and what we can do that they do not happen again. At the end of the war our victims were for the second time destined to oblivion, and oblivion itself is a crime..Movie “Garavice, that speaks about our victims, is one of the ways to take them out of that oblivion”.

Projection of the documentary “Garvice” was organized by Endowment “Knez Miroslav Humski”, foundation “Zaboravljeni korijeni”, and Cultural Centre Trebinje

Душка Ђајић
Фото: Јован Видаковић

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.