Премијерно изведена представа „Оркестар Титаник”

19.06.2024 | 22:15

Позоришна сала Културног центра Требиње

Представа „Оркестар Титаник“, настала по тексту савременог бугарског писца Христа Бојчева, у адаптацији и режији Жељка Милошевића, премијерно је одиграна вечерас у позоришној сали Kултурног центра Требиње.

У представи, која је настала у продукцији Kултурног центра Требиње, играју Дарко Kуртовић, Зоран Јакшић, Бојан Нинковић, Владимир Самарџић и Жељко Милошевић.

Жељко Милошевић каже да је ријеч је о савременој причи и да ће они који познају позориште осјетити да је Христо Бојчев, пишући овај текст, био на трагу великог авангардног писца Бекета и његовог дјела „Чекајући Годоа“.

„У овој драми јунаци чекају неки свој пут, воз, наде и жеље, који саме по себи не долазе. Приликом припремања представе, фокусирали смо се на асоцијације и отварање простора који пружа овај текст. Надам се да ће ова представа, која отвара низ тема и у чијем је центру човјек у времену транзицје, имати дуг позоришни живот“, рекао је Милошевић.

Зоран Јакшић истиче да текст представе има доста скривених порука и значења:

„Текст није рађен у оригиналној варијанти, гдје бисмо можда морали да експлицитно кажемо неке ствари, него смо га радили на начин да се више истакне комедиографски дио, а сва питања остављена су гледаоцу да сам дâ одговоре. Мислим да ће представа вишеструким играњем добити на квалитету и на универзалности приче“, навео је Јакшић.

Позоришна представа „Оркестар Титаник“ селектована је за театарски Фестивал ФЕДРА Бугојно, а биће изведена и у оквиру овогодишњег „Фестивала фестивала“ који се традиционално одржава у Требињу крајем јула.

***

Theatre play “Orkestar Titanik, made by the text of the contemporary Bulgarian writer Hristo Bojcev, adapted and directed by Zeljko Milosevic, was premiered tonight in the theatre hall of Cultural Centre Trebinje.

In the play made in the production of Cultural Centre Trebinje play: Darko Kurtovic, Zoran Jaksic, Bojan Ninkovic, Vladimir Samardzic and Zeljko Milosevic.

Zeljko Milosevic says that the play is a contemporary story and the ones who know theatre feel that Hristo Bojcev, while writing this text was on the trail of the great Becket and its work “Waiting for Godot”

“In this drama the heroes are waiting for their path, train, hopes and desires that by themselves do not come. During the preparation of the play we were focused on the associations and opening spaces that this text gives. I hope that this play, that opens a series of subject where “the man” is the center, will have a long theatre life “, said Milosevic.

Zoran Jaksic points out that the text of the play has many hidden messages and meaning:

“Text was not made in the original version where we would have to explicitly say some things, instead we were more focused to highlight the comedy part, and leave all the questions to the viewer to answer. I think that the play with multiple playing will gain on quality and the versatility of the story” said Jaksic.

Theatre play “Orkestar Titanik” was selected for theatre festival FEDRA Bugojno, and will be performed in this years “Festival Festivala”, that is traditionally held in Trebinje in the end of July

Душка Ђајић
Фото: Јован Видаковић

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.