ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ БЕОГРАД – ИЗЛОЖБА: НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ СРБИЈЕ

У Етнографском музеју у Беораду прије два дана је отворена изложба “Нематеријално насљеђе Србије”, аутора Данијела Филиповића.

На изложби су кроз фотографије, видео материјале и музејске предмете представљени елементи уписани у Национални регистар нематеријалног културног насљеђа Србије, којих у овом тренутку има 37.

Као вриједну културну категорију УНЕСКО је у своју Репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа човјечанства уврстио породичну славу (уписану 2014. године као први елемент из Републике Србије) и коло, традиционалну народну игру, уписану децембра 2017. године.

Да подсјетимо, Центар за нематеријално културно насљеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године. Полазна активност центра је УНЕСКО -ва Конвенција о очувању културног насљеђа усвојена 2003. године.

Вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног насљеђа као и цјелокупне документације о нематеријалном културном насљеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику једна је од најважнијих активности Центра за нематеријално културно насљеђе Србије.