Foto:Jovan Vidaković

Džamije u starom gradu kompletiraju i upotpunjuju sliku Starog grada te daju patinu i miris orijenta razbacanim uskim ulicama i kućama, ali i širokim platoima popločanim već izlizanim i ispucalim kamenim pločama. Stari grad Trebinje, kao izvorno orijentalno kulturno-istorijsko nasljeđe, jedini je stari grad građen u Otomanskom periodu u kom se osjeća arhitektonski uticaj mediterana definsan velikim kućnim otvorima i širokim ulicama sa dvije pjacete (trga) oko kojih je i nastajalo naselje.

Priča koja se prenosi „sa koljena na koljeno“ je da je starija Careva džamija izgrađena od kamena srušene džamije koja potiče sa kraja XVII vijeka i koja se nalazila u trebinjskom naselju Police. Podignuta je 1719. godine zahvaljujući Osman-paši Resulbegoviću, a posvećena je sultanu Ahmedu. Ova džamija izgrađena je na manjem trgu u Kastelu, a uz džamiju se nalaze mali mezari i česma.

Osman-paša Resulbegović, kao svoju zadužbinu, 1726. godine gradi novu i veću džamiju. Ona se nalazi na najvećem trgu u Starom gradu, nedaleko od gradske kapije (Hadžihasanovića kule) odnosno, u austrijskom periodu, izgrađene ulazne građevine iznad tunela i “na čekme” ćuprije.

Osman-paša je optužen u Istanbulu da je, u svoje ime, izgradio ljepšu i veću džamiju od Careve i zbog toga je, zajedno sa svojih devet sinova, osuđen na smrt. Molba za pomilovanje bila je uzaludna pa je paša ubijen 1729. godine.

Osman-pašina džamija je najprostranija stara džamija u Hercegovini. Građena je od tesanog kamena, a pokrivena četverostrešnim krovom. Uz desni zid podignuta je kamena munara oktogonalnog oblika, visine 16 metara i spada među najljepše u Hercegovini.

Obzirom da su obje džamije, koje su inače nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine, gradili dubrovački majstori vidljivi su ornamenti mediteranske arhitekture.

no images were found

Foto:Jovan Vidaković