Dr Živanović održao predavanje u Kulturnom centru Trebinje – DEPRESIJU JE MOGUĆE POBIJEDITI

Kako prepoznati depresiju, kako se boriti protiv nje, na koji način zaštititi sebe i osobe koje nas okružuju kada je riječ o depresiji, govorio je večeras u galeriji Kulturnog centra Trebinje dr Danijel Živanović.

 Prema rječima dr Živanovića, depresija – bolest 21. vijeka u velikoj mjeri je posljedica životnog stila. Poznato je više od 100 faktora koji prouzrokuju njenu pojavu, a među njima dominiraju oni koji se mogu preduprijediti i na koje možemo uticati.

Smatra se da na svjetskom nivou ima više od 35 miliona oboljelih ali dr Živanović vjeruje da su stvarne brojke veće zato što, nažalost, ljudi često ne prepoznaju depresiju kao bolest, kao i zbog predrasuda koje imamo kada se radi o mentalnim bolestima.

 „Ova tema je danas veoma aktuelna, a prognoze nisu baš ohrabrujuće. Smatra se da će depresija za 5-6 godina biti na drugom mjestu bolesti koje onesposobljavaju za rad, a do 2030. godine predviđa se da će zauzeti prvo mjesto po učestalosti i prestići maligna oboljenja i kardiovaskularne bolesti“,  istakao je dr Živanović.

Depresija se može preduprijediti, a bolesni uspješno liječiti. Od izuzetnog značaja je prepoznati problem, upoznati bolest i načine kojima se možemo boriti protiv nje. Medicinska pomoć je vrlo često potrebna, lijekovi takođe zauzimaju značajno mjesto u terapiji. Međutim, greška je oslanjati se isključivo na njih jer oni otklanjaju samo simptome ali ne i bolest. Da bismo trajno riješili problem, potrebno je da otkrijemo uzroke i aktivno nastojimo da uklonimo izazivače ove bolesti, a ono što je izuzetno važno  jeste –promijeniti stil života.

 

Sutra veče, 4. maja u Kulturnom centru dr Živanović nastavlja predavanje u 19.00 časova, a posjetioci će saznati  kako unaprijediti funkcije mozga.

 

Duška Đajić