DIGITALNOM VALORIZACIJOM KULTURNOG, ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA DO RAZVOJA TURIZMA

U sklopu projekta “Život na granici BIH/CG  – stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicija”, koji ima za cilj promociju turizma u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore danas je pokrenuta nova web stranica www.heritage-bih-mne.com.

Stranica se bavi valorizacijom 40 spomenika i objekata koji spadaju u red kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa lociranog u Trebinju i Bileći u BiH i Nikšiću i Plužinama U Crnoj Gori.
Cilj ovog projekta koji finansira Evropska unija je predstaviti bogate kulturne i istorijske resurse iz ugla koji je do danas bio zapostavljen ili nepoznat, pa je većina ovih spomenika zbog te činjenice i bila na marginama interesovanja ne samo turista nego i lokalnog stanovništva.

Na novoj web stranici se nalazi 40 kratkih inspirativnih priča o pomenutim objektima, koje će zaintrigirati i potaći na njihovo istraživanje s ciljem unapređenja turizma u prekograničnom području. Svaku od ovih priča prate i fotografije objekata koji su do sada bili nepravedno zanemareni.
Na web stranici se nalazi i karta projektonog područja i GPS koordinate svih 40 spomenika i objekata koji su obuhvaćeni ovim projektom. Web stranica će sadržavati i informacije o novim turističkim ponudama, što će povećati kvalitet i raznovrsnost turističke ponude na ovom području, a time će lokalne zajednice u prekograničnom području imati direktu korist.

Svih 40 objekata će biti obilježeni QR kodovima koji će sve zainteresovane odvesti na pomenutu web stranicu i priču o objektu sa kog je i skeniran QR kod. Kulturni centar Trebinje poziva sve zainteresovane da pošalju svoje prijedloge za nove objekte, koji bi se mogli evidentirati na isti način kao i ovih 40 objekata, kako bi se dodatno upotpunila turistička ponuda. Prijedlozi i sugestije se mogu poslati na: info@heritage-bih-mne.com.
Projekat “Život na granici BIH/CG – stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije” finansira Evropska unija u vrijednosti od 331.712,56 eura u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a spovode ga JU” Kulturni centar Trebinje”, Grad Trebinje, Udruženje građana “Centar za razvoj Hercegovine”, Udruženje građana “Home” Trebinje, JU “Centar za kulturu Plužine”, NVO “Ženska akcija” Nikšić i “Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore”.