Kulturni centar Trebinje

Културни центар Требиње, као поливалентна установа у култури, представља незаобилазно мjесто у културном животу града Требиња и Херцеговине. Кроз досaдашњи рад и комуникацију са публиком, Центар је изградио слику успјешне установе која је својом програмском оријентацијом окренута ка промоцији вриједности отвореног и демократског друштва, сарадњи са локалним, националним и свјетским уметницима и умјетничким групама, реализацији различитих активистичких и критичких програма са културним сектором. Јавна установа Културни центар Требиње, основана је од стране Града Требиња у циљу задовољавања културних потреба грађана, подстицања и очувања културне баштине, слободе савременог стваралаштва и права на културно остваривање.