Arhitekte za ovaj most kažu da nema elegantnijeg, za mostarski Stari most da nema smionijeg, a za Višegradsku ćupriju da nema stamenije te bi odavno, baš kao mostarski i višegradski, i ovaj most bio pod zaštitom UNESCO-a da nije prenešen sa prvobitne na ovu lokaciju da i dalje spaja dvije obale rijeke Trebišnjice.

Most je u XVI stoljeću podigao Mehmed-paša Sokolović, a potvrdu nalazimo u Dubrovačkom arhivu zabilježenu u arhivsku knjigu “Lettere e comissioni di levante XXXIII”. Ime je, najvjerovatnije, dobio prema Arslan-agi koji je došao iz Herceg Novog u Trebinje krajem 17. vijeka i, uz dopuštenje sultana, dobio pravo da on i njegovi nasljednici naplaćuju mostarinu. Bio je i važan punkt na putu od Dubrovnika prema Bosni, Srbiji i drugim zemljama u okruženju.

Krajem XIX vijeka mnogi autori sve bolje stare mostove na prostoru Bosne i Hercegovine nazivaju rimskim te su tako i ovaj most neki autori upoređivali sa poznatim mostom Alcantara u Španiji. Svojom gradnjom i ljepotom ovaj most nadmašuje mnoge stare građevine Bosne i Hercegovine, a časopis “Bosanska Vila” 1888. godine u 13. broju piše da za eleganciju mosta treba zahvaliti majstorluku i slavi starih Rimljanama.

Prilikom prenosa Arslanagića (Perovića) mosta zbog izgradnje hidrosistema na Trebišnjici obavljene su i arheološke opservacije te su, na tadašnjoj lokaciji ovog mosta, nađeni ostaci okresanog stijenja koje je korišteno za izgradnju nekadašnje stare ćuprije koja je, pored Trajanovog mosta na Dunavu, bila najstarija ćuprija u bivšoj Jugoslaviji. Po predanju, razorene su kamene „noge“ tog mosta, a izgorjele su strževe grede u nekom od meteža u davno doba.

Arslanagića (Perovića) most prenesn je na novu lokaciju 5 kilometara nizvodno od mjesta gđe je nekada bio, a u čijoj blizini se i danas nalazi stari grad Mičevac. Prenos mosta je bio veliki građevinski poduhvat i trajao je od 1970. do 1972. godine jer je most demontiran kamen po kamen i isto tako montiran na sadašnju lokaciju u gradskom naselju Gradina u Trebinju.

Uzme li se u obzir da je most izuzetno dobro očuvan te da je porušena samo građevina na „kapiji“ mosta Arslanagića (Perovića) most pruža odličan uvid u graditeljstvo uopšte, a posebno u mostogradnju osmanskog perioda u Bosni i Hercegovine.

Arslanagića (Perovića) most je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

no images were found

Foto:Jovan Vidaković