Članovi Udruženja Kulturen scene Male stvari Trebinje održali su još jednu pozorišnu premijeru. Ovaj put se radi o predstavi Smiješna bajka, pisca Tode Nikoletić, a kandidat je za Festivala dječijeg dramskog stvaralaštva.