Kulturni centar Trebinje, kao polivalentna ustanova u kulturi, predstavlja nezaobilazno mjesto u kulturnom životu grada Trebinja i Hercegovine. Kroz dosadašnji rad i komunikaciju sa publikom, Centar je izgradio sliku uspješne ustanove koja je svojom programskom orijentacijom okrenuta ka promociji vrijednosti otvorenog i demokratskog društva, saradnji sa lokalnim, nacionalnim i svjetskim umetnicima i umjetničkim grupama, realizaciji različitih aktivističkih i kritičkih programa sa kulturnim sektorom. Javna ustanova Kulturni centar Trebinje, osnovana je od strane Grada Trebinja u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba građana, podsticanja i očuvanja kulturne baštine, slobode savremenog stvaralaštva i prava na kulturno ostvarivanje.