Drugu godinu zaredom, Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Kulturnim
centrom Trebinje u subotu, 8. septembra 2018. godine organizuje otvaranje izložbe  “Collegium
Artisticum 2018” u Trebinju, te Vas pozivamo da uveličate ove događaje svojim prisustvom.
Program izložbe:

18:15
– Prezentacija rada Asocijacije arhitekata u BiH u 2017/18
18:30
– Prezentacija sponzora događaja – VELUX
19:00
– Otvaranje godišnje izložbe članova Asocijacije arhitekata

Tročlana stručna internacionalna komisija za selekciju i valorizaciju radova ovogodišnje izložbe
“Collegium Artisticum 2018” – Arhitektura, koju su činili: Idis Turato, Tadej Glažar i Kristof
Hinterreiter je vrlo strogom selekcijom i konzistentnim stavom od ukupno 57 pristiglih radova
izdvojio njih 18 koji će biti izloženi na izložbi, a od toga je 17 radova u kategorijama za nagrade i
jedan rad van konkurencije – revijalnog karaktera.
Imajući u vidu da je ovogodišnja selekcija bila najstroža do sada, učešće na izložbi “Collegium
Artisticum 2018” može se posmatrati kao posebna kategorija nagrade a predstavljeni projekti
kao referentni primjeri najuspješnije bosanskohercegovačke arhitekture.
Nakon završetka službenog programa, planirano je druženje uz koktel i kanape.
Izložba će biti otvorena do 14.09.2018. godine.
Ulaz je slobodan.