Изложба је конципирана кроз замисао да се фокус умјетничког рада постави на питање процеса његовог настанка, као битнијег феномена од његове материјалне појавности. Под умјетничким радом, подразумијевам рад у смислу менталног и физичког залагања. Умјетнички рад се не рефлектује у идеји готовог производа, односно његове појавности у материјалном смислу, већ у термодинамичком смислу (количина енергије пребачена из једног стања у друго), изузимајући економско значење (мјера обављеног посла, односно извршеног рада).