J.U.Kulturni Centar Trebinje

Trg palih boraca br.1

89101  Trebinje

kon.tel. 070 311 555