Likovni program Kulturnog centra Trebinje od 17. juna prezentuje se kroz rad Galerije koja čini sastavni dio ove javne ustanove. Sadržaji koji su planirani u Galeriji predstavljaže kretanje između klasičnih…